Askeleemme kohti vastuullisuutta

Ota yhteyttä

Toimimme vastuullisesti− luontoa ja työntekijöitämme vaalien.

Ympäristö

Puhdas ja monimuotoinen luonto on meille tärkeä arvo, minkä vuoksi pyrimme aina toimimaan luontoa suojellen ja kunnioittaen. Puhdas luonto on maistuvien ja puhtaiden porkkanoiden perusedellytys!


Teemme yrityksessämme vihreää siirtymää ja menemme kohti hiilineutraalia tuotantoa. Käyttämämme energia on ympäristöystävällistä, sillä käytämme aurinkoenergiaa ja sen rinnalla täysin hiilidioksidista vapaata ostosähköä. Aurinkovoimaloidemme tuotantokapasiteetti on yli 200 kW. Kesäkuukausina olemmekin sähkön osalta lähes energiaomavaraisia. Aurinkoenergia antaa meille kustannustehokkuuden lisäksi kilpailuetua markkinoinnissa ja tuotehinnoittelussa. Meille on myös tärkeä turvata yrityksemme omavaraisuus sähkökatkosten ja häiriötilanteiden varalta.

 

Energiaomavaraisuuden lisäksi kehitämme myös energiatehokkuuttamme. Seuraamme ja optimoimme esimerkiksi energiankulutusta kylmävarastokohtaisesti, minkä ansiosta olemmekin päässeet jopa 40 %:n energiasäästöihin. Pidämme tuotantotilamme lämpimänä kylmävarastojen jäähdytyksestä syntyvällä hukkalämmöllä.


Tuotteiden pakkaukset valitsemme siten, että ne ovat parhaat mahdolliset tuotteen ominaisuuksien säilymisen ja ympäristön kannalta. Valtaosa tuotteistamme pakataan kiertolaatikoihin ja -lavoihin ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tuotteiden pakkaamisesta ylijäävä materiaali päätyy muovi- ja kartonkikierrätykseen, josta se voidaan jalostaa uusioraaka-aineiksi.

Todistus hiilidioksidivapaasta sähköstä

Laatu ja sertifikaatit

Tuotteiden laatu ja turvallisuus, tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus sekä työntekijöiden hyvät työolot ovat tuotantomme peruspilareita. Kotimaiset Kasvikset ry on auditoinut porkkananviljelymme, ja olemme saaneet Laatutarha-ohjeistoon perustuvan laatumerkin (sirkkalehtimerkin). Pakkaamotoiminnallamme on ruotsalaisen Sigll Kvalitetssystem Ab:n auditoima IP Elintarvike Perussertifikaatti. Tuotantotilamme ovat myös Oiva-tarkastettuja.

Kysy lisätietoja

Vastuullisuus

Karotian tavoitteena on olla vastuullisesti toimiva, kestävästi elinvoimainen ja menestyvä yritys. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme erilaisilla toimintamalleilla ja strategioilla, jotka täyttävät vastuullisuuden periaatteet. Meille on äärimmäisen tärkeää taata työtekijöillemme turvalliset työolosuhteet ja työehtosopimusten mukainen palkka. Pidämme myös huolta siitä, että tuotantoketjumme (viljely, varastointi, porkkanoiden käsittely, pakkaaminen ja kuljettaminen) on aina vastuullisesti toteutettu. Meille kestävä kehitys tarkoittaa pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehitystyötä oman ja tulevien sukupolvien tulevaisuuden turvaamiseksi.

Ota yhteyttä!